Điện thoại: 094.152.8668

Chè Hảo Đạt Tân Cương Thái Nguyên

Chè Hảo Đạt Tân Cương Thái Nguyên

Bài viết này thể hiện đúng quan điểm cá nhân nhé bà con, em cũng không PR cho cơ sở này, vì em cũng là người phục vụ khách thưởng trà, cũng muốn nhiều khách mua Chè của em lắm

Read more:

Chè Tân Cương Thái Nguyên

Chè Tân Cương Thái Nguyên - Chuẩn Vietgap

Điện thoại: 094.152.8668

Fax: 094.152.8668

Chè Thái Nguyên - Trà Thái Nguyên

Người đại diện: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: 094.152.8668

Mã số thuế: 8119894863

Địa chỉ: Số nhà 21, Tổ 4, Đường Bến Oánh, P. Túc Duyên, Tp Thái Nguyên