Điện thoại: 094.152.8668

×

lỗi

ReCAPTCHA các plugin cần một public key để được thiết lập các thông số của nó. Xin vui lòng liên hệ với một quản trị trang web.

Position

Tân Cương Thái Nguyên Thái Nguyên 23000 Việt Nam
0941528668
Fax
0941528668
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Liên hệ mua chè tân cương. Liên hệ: 094.152.8668

Chè Tân Cương Thái Nguyên

Chè Tân Cương Thái Nguyên - Chuẩn Vietgap

Điện thoại: 094.152.8668

Fax: 094.152.8668

Chè Thái Nguyên - Trà Thái Nguyên

Người đại diện: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: 094.152.8668

Mã số thuế: 8119894863

Địa chỉ: Số nhà 21, Tổ 4, Đường Bến Oánh, P. Túc Duyên, Tp Thái Nguyên